Teamcoaching

Positief en doelgericht

Teamcoaching

Vaak wordt de verantwoordelijkheid voor een team bij de leider neergelegd, en natuurlijk heeft die een belangrijke rol en functie. De andere teamleden zijn echter net zo goed verantwoordelijk voor het resultaat – wie zou zeggen dat tijdens een sportwedstrijd alleen de aanvoerder wint of verliest?

Dit principe van gedeelde én persoonlijke verantwoordelijkheid ligt aan de basis van een gezond team. In de begeleiding door Protion nemen zowel de leider als de teamleden verantwoordelijkheid voor de stand van zaken en de toekomstige resultaten.

Protion hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Positief Leiderschap: het team focust zich op wat wél werkt.
  • Competent: teamleden doen waar ze goed in zijn, of waar ze zich in willen ontwikkelen.
  • Aandacht, focus: die gaat naar positieve betekenisgeving, communicatie, relaties en cultuur.

Uiteraard vragen we naar de aanleiding van een gewenste begeleiding. We kunnen persoonlijkheidstesten (ProfileDynamics®) inzetten, zodat gedrag makkelijk bespreekbaar is. Afhankelijk van waar de gewenste en gewaardeerde toekomstige manier van werken en resultaten liggen, werken we dan samen om die te creëren.

We gebruiken theorieën vanuit o.a. de Positieve Psychologie, Appreciative Inquiry, Deep Democracy, en mogelijk ter illustratie modellen van Bateson, Tuckman, Lencioni, en andere.

Protion heeft langjarige ervaring met de begeleiding van MT’s, directies en projectteams. Een regelmatig voorkomende situatie is een team waar een nieuwe leidinggevende is gestart en het team ‘zich moet zetten’, of bijvoorbeeld teams waarin een aantal wisselingen zijn geweest. We begeleiden ook teams waarin de emoties en persoonlijkheden botsen.

Wil je je situatie en doelen bespreken? Contact.

Voor wie?

Teamleider met teamleden

Jij hebt een Visie.
Wij hebben een weg om je daar te brengen.
Scroll naar top