ProfileDynamics ® Persoonlijkheidstesten

Neem contact op indien u meer informatie wenst!

ProfileDynamics ® Persoonlijkheidstesten

Teamleden kunnen het moeilijk met elkaar hebben, klanten kunnen een hele uitdaging zijn en medewerkers lijken soms volledig in je allergie te zitten. Wat kun je doen?

Wanneer je een ‘kleurentest’ doet, waarbij de persoonlijkheden van de deelnemers in kaart worden gebracht, heb je een overzicht in handen waarmee je het gedrag van de ander(en), dat van jezelf, en van de inwerking op elkaar heel goed begrijpt. Het delen van die inzichten met elkaar geeft een enorme ontspanning, inzicht en gemeenschappelijke taal, die relaties enorm doet verbeteren.

Naast deze ‘EHBO’ kun je het ook veel fundamenteler inzetten: als instrument om gedrag te voorspellen, daar rekening mee te houden, op in te spelen en richting aan te geven.

Je kunt bij Protion, naast de testen, daartoe workshops aanvragen voor de versterking van de teamdynamiek, om je relaties met opdrachtgevers en klanten te verbeteren, of bijvoorbeeld om de inzichten in de drives van mensen bij je gesprekken vaardig in te zetten.

Workshop Werken met PD® in coaching

Dit is voor leidinggevenden of coaches.
Door het rijke inzicht dat de persoonlijkheidstesten op allerlei gebied bieden (zie uitleg) is het zeer waardevol hier mee te werken in coaching en begeleiding.

Je leert:

 • De basis van de persoonlijkheidstesten – kennis, inzicht;
 • Het herkennen van de dynamiek bij de coachee;
 • Het toepassen van de analyse bij de coaching; gedrag verbinden aan het profiel;
 • Het gebruiken van de eigen drives in relatie met de coachee;
 • Advies op cases vanuit inzichten uit het profiel van de coachee en de beschreven situatie.

De opbrengst is dat de coachee een heel heldere kaart heeft van zijn eigen positie ten opzichte van de andere actoren in de situatie, en een gedragslijn die succesvol daar op inspeelt.

Opbouw: Zelf doen van de Persoonlijkheidstest (20 minuten online), 1 dagdeel basisinzicht en herkenning, 2 dagdelen toepassing oefenen in gesprekssituaties.
Intervisie maak er onderdeel van uit. Er kan gewerkt worden met een acteur.

Workshop Werken met PD® in teams

Wanneer je team het nodig heeft om elkaar beter te leren kennen, vertrouwen en begrip voor elkaar op te bouwen en gedrag bespreekbaar te maken, dan is dit wel een heel mooi instrument om in te zetten.

De teamleden leren:

 • De basis van de persoonlijkheidstesten – kennis, inzicht;
 • Het herkennen van de dynamiek bij elkaar;
 • Het toepassen van de inzichten; gedrag verbinden aan het profiel;
 • Het gebruiken van de eigen drives in relatie met de anderen;
 • gedrag met elkaar te ontwikkelen dat opener, eerlijker en bespreekbaarder is..

De opbrengst is dat de teamleden een heel heldere kaart hebben van hun positie ten opzichte van de andere teamleden en een gedragslijn die succesvol daar op inspeelt.

Aanvullend kan ook een Teambeeld samengesteld worden, waarmee de sterke en te versterken kanten van de teamdynamiek in kaart wordt gebracht. 

Opbouw: Zelf doen van de Persoonlijkheidstest (20 minuten online), 1 dagdeel basisinzicht en herkenning. Er zijn leuke en interactieve manieren om het te presenteren, bijvoorbeeld door sketches door acteurs, met filmpjes, creatieve opdrachten etc.

Meestal maakt deze workshop deel uit van een groter traject, maar kan hij er ook los van staan.

Training Werken met PD® in Consultancy

Als consultant is de ‘klikfactor’ heel belangrijk; wanneer mensen zich verbonden voelen willen ze meebewegen. De kern van consultancy is het omgaan met weerstand; anders waren er geen adviezen en interventies nodig. Het begrijpen van de dynamiek van een team, een afdeling, een organisatie kan doorslaggevend voor het succes van een opdracht zijn.

Protion verzorgt drie levels van consultancy en leiderschap, van basis tot expert. De inzichten in persoonlijkheidsstructuren (onderbouwd met de testen) spelen daarbij een belangrijke rol.

Graag verwijzen we je naar die drie levels.

Nieuwsgierig en geïnteresseerd: contact.

Testen voor begrip en inzicht

PROTION heeft een licentie voor het afnemen van Profile Dynamics(r)-testen. Deze testen bieden inzicht in de drijfveren van waaruit mensen denken en handelen. De kracht van dit onderzoeksinstrument is dat drijfveren zeer voorspellend voor gedrag zijn.

Wanneer bekend is waar men door gemotiveerd wordt en waar men juist ‘op leegloopt’, zeker wanneer dit gekoppeld wordt aan een afdelings- of bedrijfsbeeld, kan er actie worden ondernomen. Impulsen uit de bedrijfsomgeving kunnen dan worden aangesterkt of worden afgeremd. Het effect is dat medewerkers beter gaan communiceren en samenwerken.
De informatie van Profile Dynamics® wordt op de volgende werkgebieden succesvol ingezet:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Leidinggeven
 • Probleem oplossing
 • Kwaliteitsbeleving

Test aanvraag

Wanneer u een test afneemt, ontvangt u een inlogcode en kunt u de test via een website invullen. U ontvangt naast het profiel, afhankelijk van de afspraken, een mondelinge en/of schriftelijke toelichting op uw uitslag van de test.
Kostprijs test: € 195,-, excl. mondelinge toelichting, incl. samenvatting en testprofiel.
Mondelinge toelichting 1 uur: € 145,-.

Test aanvragen, klik hier.

Kennisbasis van de testen: Dr. C.W. Graves en Spiral Dynamics®

De basis van het gedachtegoed achter ProfileDynamics® is ontwikkeld door Dr. Clare W. Graves  (1914-1986; zie foto). Deze Union College professor heeft het tot zijn levenswerk gemaakt een alomvattende theorie van het menselijk gedrag op te stellen. Daaruit kwam een model, dat er in het kort op neer komt dat naarmate de omgeving van de mens complexer wordt, hij steeds meer inventief en complexer gedrag zal ontwikkelen. Graves vond 8 waardesystemen waarmee een groot deel van iemands gedrag te meten en te verklaren is.

De kracht schuilt er ook in dat dit model open is; er is ruimte voor een volgende fase van ontwikkeling, en nog één, en nog één. Dit in tegenstelling tot bijna alle andere modellen, welke statisch en gesloten zijn en een eindpunt aan de ontwikkeling van een individu of organisatie suggereren.
Om het model voor het grote publiek toegankelijk te maken, hebben Don Beck en Chris  Cowan het vertaald naar een model dat werkt met kleurcodes en welke erg bekend is geworden onder de naam ‘Spiral Dynamics®’.

Meer informatie: www.profiledynamics.nl

Dr. Clare W. Graves
(1914-1986)
Jij hebt een Visie.
Wij hebben een weg om je daar te brengen.
Scroll naar top