ALLE TRAININGEN

Een overzicht van onze trainingen

Leiderschap in Teams I en II

De centrale opgave voor een team is om de beste besluiten te nemen en de uitvoering daarvan optimaal richting te geven. Welke principes werken hierin? Wat maakt het ene team buitengewoon beter in besluitvorming en uitvoering dan het andere? Een positieve benadering, gefocust op het creëren van wat het team wél wilt, kortom positief leiderschap, staat in het centrum hiervan.

Persoonlijk Leiderschap I en II

Positief Persoonlijk Leiderschap I versterkt je persoonlijke kracht en is vooral gericht op de omgang met jezelf en de 1:1-relaties in de omgeving. PPL II is sterk verdiepend met oefeningen in je hogere bewustzijn en een diep inzicht en toepassing van oefeningen op het gebied van Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie.

Coachend Leiderschap I en II

Hoe breng je je mensen en collega’s tot ontplooiing? Hoe ontdek je de kracht van zelfsturing, eigen keuzes, eigen commitment? Hoe creëer je een team dat denkt in mogelijkheden in plaats van problemen? In de kern komt het neer op het oproepen van doelbewuste creativiteit – die van jezelf en die van de ander.

Consultancy Skills I, II en III

In de training CONSULTANCY Skills 1 leer je hoe je vanaf het begin een stevige indruk maakt op de opdrachtgever, contactpersonen en mensen met wie je op een opdracht gaat samenwerken. Door overzicht, inzicht en toegepaste vaardigheden bekrachtig je je succes.

Alle mogelijkheden leiderschapscoaching

3-slag Leiderschapscoaching
7-slag Leiderschapscoaching
Groepscoaching Leiderschap
(collega's met elkaar)
Teamcoaching

Vaak wordt de verantwoordelijkheid voor een team bij de leider neergelegd, en natuurlijk heeft die een belangrijke rol en functie. De andere teamleden zijn echter net zo goed verantwoordelijk voor het resultaat – wie zou zeggen dat tijdens een sportwedstrijd alleen de aanvoerder wint of verliest?

ProfileDynamics® Persoonlijkheidstest

Workshop werken met PD® in coaching

Dit is voor leidinggevenden of coaches.
Door het rijke inzicht dat de persoonlijkheidstesten op allerlei gebied bieden is het zeer waardevol hier mee te werken in coaching en begeleiding.

Workshop werken met PD® in teams

Wanneer je team het nodig heeft om elkaar beter te leren kennen, vertrouwen en begrip voor elkaar op te bouwen en gedrag bespreekbaar te maken, dan is dit wel een heel mooi instrument om in te zetten.

Training werken met PD® in consultancy

Als consultant is de ‘klikfactor’ heel belangrijk; wanneer mensen zich verbonden voelen willen ze meebewegen. De kern van consultancy is het omgaan met weerstand; anders waren er geen adviezen en interventies nodig. Het begrijpen van de dynamiek van een team, een afdeling, een organisatie kan doorslaggevend voor het succes van een opdracht zijn.

Scroll naar top