Functioneringsgesprekken

functiebeoordeling

Vertrouwen in Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Zonder vertrouwen geen motivatie

Specifiek tijdens de evaluaties in functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken spelen er belangrijke vertrouwensmomenten.
Als de medewerker ervaart dat de leidinggevende geen vertrouwen in zijn prestaties heeft, is het vertrouwen al snel onder druk, of zelfs helemaal weg en gaat de medewerker solliciteren.
Er gaat erg veel mis tijdens dit soort gesprekken. Natuurlijk heeft iedereen feedback nodig en vaker dan één keer per jaar. Bijna alle beoordelingssystemen, zeker als er scores worden afgegeven, ondermijnen het vertrouwen dat de medewerker heeft in zichzelf en het bedrijf.

Het komt voor dat een team ongeveer langs een bepaalde curve moet scoren (een paar slechte scores, meer middenscores en een paar hoge scores) ‘omdat het anders niet klopt’. Of omdat anders de bonuspot overvraagd wordt. Er zijn leidinggevenden die mensen moeten beoordelen die ze nauwelijks hebben gezien. En sommige leidinggevenden zijn ruimhartig, anderen zijn streng. Sommigen beheersen uitmuntend hun gesprekstechnieken, anderen zijn onhandig. Dit traject zit vol voetangels en klemmen.

Trust Leadership heeft een verfrissende kijk op hoe de doelstelling – feedback, groei van medewerkers, bespreking van salarisontwikkeling, informatie voor hoger management etc. – behaald kan worden, zonder dat de vele valkuilen zich gapend openen. De weg die Trust Leadership aanbiedt is er één die voorbereiding vraagt en goed overleg vooraf, omdat er belangrijke paradigma’s doorzien moeten worden, waarna nieuwe inzichten tot stand komen die leiden tot een vertrouwen bouwende opstelling naar de medewerkers toe. Pas daarna kan er wellicht nog getraind worden op gesprekstechnieken. Het nieuwe proces wat wij voorstellen behoeft nauwelijks training ter voorkoming van problemen.

Juist bij evaluaties speelt vertrouwen een cruciale rol en deze momenten zijn erg bepalend voor verloop en continuïteit.

Training Vertrouwen in functionerings- en beoordelingsgesprekken

In deze training wordt diepgaand de effecten van uw huidige beoordelingssystematiek op het vertrouwen van medewerkers geëvalueerd. De training is zeer gericht op uw praktijk. Ter voorbereiding wordt u gevraagd uw huidige evaluatiesystematiek door te geven, waarop Trust Leadership een analyse zal doen met betrekking tot vertrouwenwekkende of vertrouwenverstorende aspecten. Nadat we in de training de algemene valkuilen op een rij hebben gezet en daarnaast de wensen benoemen van wat u precies wilt bereiken met de evaluaties, worden inzichten in vertrouwenwekkende processen besproken. We formuleren gezamenlijk conclusies over hoe mensen op een vertrouwenwekkende manier geëvalueerd kunnen worden.

Vervolgens worden de processen die nodig zijn om zulke evaluaties uit te voeren binnen een organisatie stap voor stap doorgenomen.

De training kent een speciale adviesmodule, waarbij Trust Leadership samen met u een halve dag specifiek voor uw organisatie de toe te passen stappen, het krachtenveld waarbinnen u werkt en verdere implementatieaspecten ondersteunt.

Uw resultaat

Na afloop van deze op maat gesneden en zeer verhelderende training heeft u de volgende resultaten behaald:

 • u weet hoe u het begrip vertrouwen expliciet kunt maken en hoe u het bespreekbaar maakt binnen het Management of Directieteam
 • u hanteert vertrouwen als een maakbare realiteit, welke meetbaar is en welke kan worden versterkt. Daarmee kunt u uw snelheid van handelen verhogen en kosten beperken
 • u heeft inzicht in vertrouwen afbrekende werkwijzen binnen evaluatiesystematieken, en vooral in hoe het vertrouwenversterkend kan
 • u weet hoe u een proces in uw organisatie kan opzetten om tot een vertrouwen ondersteunende evaluatiemethode te komen, die ook alle bestaande doelstellingen invult
 • u heeft een Vertrouwen-BouwPlan waarin de stappen zijn vastgelegd

Programma

Het afwisselende programma is als volgt opgebouwd:

Dag 1: Doelen en effecten van evaluatiesystematieken

 • Ontvangst en kennismaking.
 • Wat is het doel van evalueren
 • Paradigma’s van evaluatiesystemen
 • Huidige werkwijzen
 • Visie op medewerkerontwikkeling; zelfstandigheid en assertiviteit
 • Schetsen van een optimale procedure
 • Afsluiting

Dag 2: Ontwikkelen van een vertrouwen versterkende systematiek

 • Ontvangst en terugkoppeling dag 1
 • Feedback die verschil uitmaakt
 • Betalen zonder beoordelen
 • Beoordelen voor promotie en ontwikkeling
 • Juridische mythes omtrent beoordelen
 • Alternatieve beoordelingssystematiek
 • Afsluiting

Dag 3: Implementatie

 • Ontvangst en terugkoppeling dag 2
 • Het creëren van consensus voor verandering
 • Valkuilen in het proces
 • Ontwerpproces
 • Strategie
 • Betrekken topmanagement
 • Implementatie
 • Opzetten Vertrouwen Bouwplan
 • Afsluiting

Dagdeel voor elke deelnemende organisatie ter bespreking van implementatie: optioneel.

Aanpak

De training kent een actieve afwisseling van werkvormen, informatieoverdracht en ervaringsinzichten. Met oog en gevoel voor tempo en rust worden de dagen ingevuld. Er is een mogelijkheid om tussen de trainingsdagen door met de trainer en eventuele andere deelnemers contact te houden en implementatie-effecten te evalueren. Er wordt elke dag gewerkt met een concrete bedrijfscasussen. De afsluiting met een vertrouwenversterkend plan borgt de toepassing naar de praktijk.

Maximale groepsgrootte: 12

Duur

3 dagen. Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.
1 dagdeel ‘werkbezoek’ advies over implementatie op locatie

Kosten

Inschrijfgeld € 175,-
Cursus: € 1.495,-.
Adviesmodule: € 675,- (optioneel)
Literatuurkosten € 65,-
Excl. BTW, evt. reiskosten adviseur, inclusief deelnemersmateriaal.

Data en plaatsen

De training wordt verzorgd  in de regio Midden-Nederland. Opgave data  bij belangstelling.