Sales Trust

salestrust

Vertrouwen als Winstversneller

Omdat vertrouwen op elk aspect van zakendoen impact heeft, is het de belangrijkste strategische hefboom waarop sales management en verkopers zich kunnen focussen.

Een belangrijk inzicht is dat vertrouwen creëren, versterken of herstellen een vaardigheid is die gericht versterkt kan worden.

Tevens is van groot belang dat relaties waarbij het vertrouwen hoog is sneller en met minder verkoopkosten bijdragen dan klantrelaties waar het vertrouwen laag is.

Vertrouwen rendeert dus en het voegt enorm toe aan de motivatie, prestaties en inzet van salesfunctionarissen en hun leidinggevenden.

Training Sales Trust: Vertrouwen als Winstversneller

In deze training gaat u dieper in op hoe verkopers en klanten vertrouwen in en met elkaar weten te creëren, te behouden en uit te bouwen. U leert uzelf in situaties te observeren en uw vertrouwensvermogen met inzicht te versterken. U krijgt een scherp inzicht in hoe vertrouwen verbroken wordt, hoe het geheeld kan worden en hoe het uitgebouwd kan worden. Er wordt gewerkt met persoonlijke casussen, om de training sterk in uzelf en met andere deelnemers te ervaren. U sluit elke trainingsdag af met een Vertrouwen-BouwPlan.

De deelnemers aan deze training worden geacht geschoold te zijn in reguliere verkooptechnieken. De aanpak binnen deze training is sterk gericht op de interpersoonlijke dynamiek en gaat voorbij aan technieken, hoe verfijnd en noodzakelijk binnen de professie ze ook zijn.
Uw resultaat
Na afloop van de boeiende en verrijkende training heeft u de volgende resultaten behaald:

 • u weet hoe u het begrip vertrouwen expliciet kunt maken en hoe u het bespreekbaar maakt met klantrelaties
 • u hanteert vertrouwen als een maakbare realiteit, welke meetbaar is en welke kan worden versterkt. Daarmee kunt u uw snelheid van handelen verhogen en kosten beperken
 • u bent in staat om de betrouwbaarheid van uzelf en anderen beter in te schatten en voorkomt blind vertrouwen, of onnodig wantrouwen
 • u weet hoe u voor uzelf, voor uw of een ander team, en voor uw of een andere organisatie vertrouwen kunt vergroten om concreet te werken aan verbeterende resultaten
 • u beschikt over het inzicht om wantrouwen om te buigen vanuit uw kant
 • u herkent bij onderhandelingen signalen van vertrouwen en wantrouwen. U zet bewust vertrouwenwekkend gedrag in
 • u heeft een Vertrouwen-BouwPlan voor uzelf, uw relaties en uw salesafdeling om de stappen te zetten voor het versterken van het vertrouwen

Programma

Het afwisselende programma is als volgt opgebouwd:

Dag 1: Vertrouwen in Zelf; U en Vertrouwen

 • Ontvangst en kennismaking.
 • Paradigma’s van Vertrouwen
 • Uw vertrouwenslek en hoe het gat te dichten
 • Het ontstaan van Wantrouwen
 • Wegen naar Vertrouwen
 • Persoonlijk wantrouwen omzetten naar vertrouwensrelaties
 • Mogelijkheid tot vorming van buddy- of intervisieteams
 • Het Vertrouwen-BouwPlan voor Uzelf
 • Afsluiting, netwerkborrel

Dag 2: Vertrouwen in relaties; U en de klant

 • Ontvangst en terugkoppeling dag 1
 • Drijfveren; match en mismatch
 • Herkenbaar Vertrouwen: Uitingen van wantrouwen en vertrouwen in relaties
 • Vertrouwen bespreekbaar maken
 • Vertrouwen als Persoonlijk Vermogen
 • Vertrouwen toepassen in onderhandelingen
 • Het Vertrouwen-BouwPlan voor uw relaties
 • Afsluiting, netwerkborrel

Dag 3: Vertrouwen als werkgewoonte

 • Ontvangst en terugkoppeling dag 2
 • In hoeverre is er Vertrouwen in de salesorganisatie?
 • Controle en Vertrouwen
 • Vertrouwen als salescultuur ontwikkelen
 • Persoonlijke vragen en ruimte voor herhaling
 • Het Vertrouwens-BouwPlan voor uw Organisatie
 • Afsluiting, netwerkborrel

Aanpak

De training kent een actieve afwisseling van werkvormen, informatieoverdracht en ervaringsinzichten. Met oog en gevoel voor tempo en rust worden de dagen ingevuld. Er is een mogelijkheid om tussen de trainingsdagen door met de trainer en eventuele andere deelnemers contact te houden en implementatie-effecten te evalueren. Er wordt elke dag gewerkt met een concrete persoonlijke casus. De afsluiting met een vertrouwenversterkend plan borgt de toepassing naar de praktijk.

Maximale groepsgrootte: 12

Duur

3 dagen. Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Kosten

Inschrijfgeld € 75,-
Cursus: € 1.495,-
Literatuurkosten € 65,-
Excl. BTW, inclusief deelnemersmateriaal.

Data en plaatsen

De training wordt verzorgd  in de regio Midden-Nederland.