Trust Leadership

definitiekaart

Leiderschap door vertrouwen

Zonder vertrouwen kan er geen leiderschap zijn. Protion heeft op basis van het gedachtengoed van Stephen Covey’s The Speed of Trust een specifieke filosofie en werkwijze ontwikkeld om vertrouwensvraagstukken in organisaties te behandelen.
De crisis heeft wel duidelijk gemaakt dat vertrouwen aan de basis van economische groei en vooruitgang staat. Dit geldt voor de economie in het groot, maar ook voor de zakelijke omgeving op bedrijfsniveau ‘in het klein’.

Vertrouwen, of het ontbreken ervan, kan zich op de volgende niveaus presenteren;

  • Zelfvertrouwen (individueel)
  • Relatievertrouwen (collega’s onderling)
  • Teamvertrouwen
  • Organisatievertrouwen (algehele cultuur)
  • Marktvertrouwen (perceptie van de klant)

Vertrouwen bij een individu uit zich in het karakter, de intenties, de competenties en de resultaten van die persoon.

Werkwijze

Wanneer er een vraagstuk is, onderzoeken we of dit verband houdt met het ontbreken van vertrouwen. Mogelijk worden dan interventies voorgesteld die het vertrouwen herstellen of versterken.
Eén van de onderzoeksmethodes is het laten doen van een test. U kunt die nu al doen: klik hier. U krijgt dan een uitslag van uw vertrouwensvermogen; bent u in staat veel vertrouwen te creëren?
Andere methodes zijn het doen van interviews, waarbij uitspraken (anoniem) worden opgeschreven en teruggelegd bij de verantwoordelijken. Er ontstaat al snel een beeld.
Een organisatie kan consequent werken aan het versterken van vertrouwen door zich te richten op een aantal aspecten waar het slecht op scoort. In relatief korte tijd kunnen dan grote stappen voorwaarts worden gemaakt.

Diensten

Protion biedt binnen het thema Trust Leadership de volgende diensten:

Meer info of contact