Basic Trust

basictrust

Vertrouwen als Basis van Zakendoen

Omdat vertrouwen op elk aspect van zakendoen impact heeft, is het de belangrijkste strategische hefboom waarop management kan focussen. Een belangrijk inzicht is dat vertrouwen creëren, versterken of herstellen een vaardigheid is die door een ieder verdiept kan worden.

Tevens is van groot belang dat organisaties of afdelingen waar het vertrouwen hoog is sneller en met minder kosten werken dan afdelingen waar het vertrouwen laag is.

Vertrouwen rendeert dus en het voegt enorm toe aan de motivatie, prestaties en inzet van medewerkers en van de leidinggevenden zelf.


Training Basic Trust: Vertrouwen als Basis van Zakendoen

In deze training gaat u dieper in op hoe mensen, teams en organisaties vertrouwen in en met elkaar weten te creëren, te behouden en uit te bouwen. U leert uzelf in situaties te observeren en uw vertrouwensvermogen met inzicht te versterken. U krijgt een scherp inzicht in hoe vertrouwen verbroken wordt, hoe het geheeld kan worden en hoe het uitgebouwd kan worden. Dit wordt achtereenvolgend op het niveau van uzelf, op het niveau van teams en op het niveau van organisaties uitgewerkt. Er wordt gewerkt met persoonlijke casussen, om de training sterk in uzelf en met andere deelnemers te ervaren. U sluit elke trainingsdag op het behandelde niveau af met een Vertrouwen-BouwPlan.

Uw resultaat

Na afloop van de enerverende en verrijkende training heeft u de volgende resultaten behaald:

 • u weet hoe u het begrip vertrouwen expliciet kunt maken en hoe u het bespreekbaar maakt binnen relaties, teams of de organisatie
 • u hanteert vertrouwen als een maakbare realiteit, welke meetbaar is en welke kan worden versterkt. Daarmee kunt u snelheid van handelen verhogen en kosten beperken
 • u bent in staat om de betrouwbaarheid van uzelf en anderen beter in te schatten en voorkomt blind vertrouwen, of onnodig wantrouwen
 • u weet hoe u voor uzelf, voor uw of een ander team, en voor uw of een andere organisatie vertrouwen kunt vergroten om concreet te werken aan verbeterende resultaten
 • u beschikt over het inzicht om wantrouwen om te buigen vanuit uw kant
 • u weet hoe u de vertrouwensontwikkeling van uzelf, het team of de organisatie kunt monitoren, om bij te sturen en successen te vieren
 • u heeft een Vertrouwen-BouwPlan voor uzelf, uw afdeling of organisatie om de stappen te zetten voor het versterken van het vertrouwen

Programma

Het programma is als volgt opgebouwd:

Dag 1: De basis: Vertrouwen in Zelf; U en Vertrouwen

 • Ontvangst en kennismaking.
 • Paradigma’s van Vertrouwen
 • De samenhang tussen vertrouwen in Zelf, teams en de organisatie
 • Het ontstaan van Wantrouwen
 • Wegen naar Vertrouwen
 • Persoonlijk wantrouwen omzetten naar vertrouwensrelaties
 • De les van wantrouwen
 • Mogelijkheid tot vorming van buddy- of intervisieteams
 • Het Vertrouwen-BouwPlan voor Uzelf
 • Afsluiting, netwerkborrel

Dag 2: De basis: Vertrouwen in Teams: U en het Team

 • Ontvangst en terugkoppeling dag 1
 • Herkenbaar Vertrouwen: Uitingen van wantrouwen en vertrouwen in Teams
 • Teamontwikkeling in samenhang met Vertrouwen
 • Vertrouwen bespreekbaar maken
 • Vertrouwen in teams gericht ontwikkelen
 • Uitgesproken Vertrouwenswaarden
 • Dynamische patronen in Teams
 • Het Vertrouwen-BouwPlan voor uw Team
 • Afsluiting, netwerkborrel

Dag 3: De basis: Vertrouwen in organisaties: U en de organisatie

 • Ontvangst en terugkoppeling dag 2
 • In hoeverre is er Vertrouwen?
 • Controle en Vertrouwen
 • Cultuuraspecten ontwikkelen
 • Te stimuleren gedragselementen
 • Betrokkenheid creëren
 • Volhouden en doorzetten
 • Het Vertrouwens-BouwPlan voor uw Organisatie
 • Afsluiting, netwerkborrel

Aanpak

De training kent een actieve afwisseling van werkvormen, informatieoverdracht en ervaringsinzichten. Met oog en gevoel voor tempo en rust worden de dagen ingevuld. Er is een mogelijkheid om tussen de trainingsdagen door met de trainer en eventuele andere deelnemers contact te houden en implementatie-effecten te evalueren. Er wordt elke dag gewerkt met een concrete persoonlijke casus. De afsluiting met een vertrouwenversterkend plan borgt de toepassing naar de praktijk.

Maximale groepsgrootte: 12

Duur

3 dagen. Aanvang 09.30 uur, einde 16.30 uur.

Kosten

Inschrijfgeld € 75,-
Cursus: € 1.495,-
Literatuurkosten € 65,-
Excl. BTW, inclusief deelnemersmateriaal.

Data en plaatsen

De training wordt verzorgd  in de regio Midden-Nederland.