Ans Kreike

Ans KreikeAls gepensioneerd lerares heb ik van mijn leerlingen geleerd hoe uniek ieder mens in feite is. Helaas wordt die uniciteit – door onze omgeving, opvoeding, cultuur, religie enz. - in de loop van het leven ingepakt in veel gedachten, ideeën en beelden, die ons ware ik verbergen. Door allerlei levenservaringen worden deze concepten en denkbeelden, vaak nog versterkt, zeer diep in ons onderbewustzijn opgeslagen. Tot we tenslotte vaak niet meer weten wie we in wezen zijn, alsof wij onszelf verloren hebben en dikwijls komt dit in een moeilijke levensfase naar boven.

Graag wil ik via de IM cursussen mensen stimuleren en inspireren zichzelf te bevrijden van deze oude, vaak valse beelden; om met nieuwe ogen naar zichzelf te gaan kijken. Door met durf, verantwoordelijkheid voor eigen handelen en wil tot het bewustzijn te komen van wie je als mens in diepste wezen bent: een individueel, spiritueel wezen, levend in je lichaam op deze aarde. Deze bewustwording zal je leven enorm verrijken.