Ineke Jansen

Ineke Jansen'Liefde is als stromend water, sommigen drinken ervan, anderen doen dit niet. Het water wordt daardoor niet beïnvloed, het stroomt telkens verder.'

Deze woorden van een geliefde leraar duiden op hetgeen voor mij essentieel is in mijn leven. Ik weet dat liefde alles overwint en dat ieder mens deze bron van liefde, dit levende water, in zichzelf draagt. Dat de mens in diepste wezen liefde is. Meestal verwarren wij liefde nog met begeerte, maar het is onze opdracht deze kracht in onszelf te vinden en vrij uit te dragen. Vanuit mijn ervaring opgedaan in de zakenwereld, binnen de reguliere kerken, op het gebied van spirituele genezing en als moeder, wil ik met je mee gaan op het pad naar binnen. Ik laat me niet makkelijk afleiden door je onhebbelijkheden, die we immers allen hebben, omdat ik weet dat – onder alles verborgen – jouw wezen liefde is.