Johan Visser

Johan VisserHeeft de afgelopen 10 jaar een bloeiende adviespraktijk voor strategievorming opgebouwd. Hij ondersteunt directies en ondernemers bij het maken van strategische keuzes én de realisatie daarvan. Zijn enthousiasme en praktijkervaring zorgen voor inspirerende trajecten en innovatieve resultaten. Strategie geeft hij een menselijk gezicht door persoonlijke drijfveren te koppelen aan zakelijke keuzes.