Elizabeth Post

Drs. ds. Elizabeth Post is afgestudeerd in klinische psychologie en theologie. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen op het vlak van zelfontwikkeling, uitgaande van de eigen levensbeschouwelijke overtuiging.

Haar werkwijze kenmerkt zich door een wetenschappelijke aanpak gecombineerd met een intuïtieve afstemming op de persoon. Naast haar werk als predikant begeleidt zij mensen die zich psycho-sociaal verder willen ontwikkelen. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd op het gebied van gesprekstechnieken, assertiviteit op het werk en vragen met betrekking tot samenwerking en conflicthantering. Ook bij grotere levensthema's kan zij vanuit haar achtergrond als psychologe en predikant begeleiding geven.

Kijk voor meer informatie op: http://www.elizabethpost.nl