Protion, instituut voor de ontwikkeling van menselijk potentieel

Ik ben Wim van Dam

Teams en organisaties zijn synergie-effecten van mensen. Ik draag er graag aan bij dat deze mensen zichzelf en hun synergie ontwikkelen, zodat er meer resultaat geboekt wordt. Hierbij werk ik, indien toepasselijk, samen met netwerkpartners. Op deze website kun je je informeren over mijn dienstverlening.

Graag maak ik kennis met je en ik kijk er naar uit samen met jou je resultaten nadrukkelijk te versterken.

Wim