Workshop of Training Professionele Intuïtie

Wanneer je eigenlijk wel weet dat op dit moment meer kennis niet leidt tot betere resultaten en het van belang is dat jij zelf, je team of medewerkers beter kunnen samenwerken en kwalitatievere resultaten scoren... schrijf jezelf of hen dan in voor een workshop of training Professionele Intuïtie.

Onderwerpen workshop (1 dagdeel):
- Intuïtie begrijpen: ruggengraat, onderbuik, hart, hoofd
- Onderscheiden ratio/intuïtie
- Integreren buikinformatie
- Integreren hartsinformatie
- Gewaarzijn frequentie van synergie/harmonie
- Ontsnappen aan lage energie
- Creëren van hoge (positieve) energie en synergie
- Intuïtie aanscherpingsoefeningen.

De deelnemers ontvangen een reader met aanvulende oefeningen en informatie om hun intuïtie op langere termijn te stimuleren en te gebruiken.

Kosten: per deelnemer € 125,- (ex BTW). Minimaal 5 deelnemers.

Onderwerpen Training (2+1=3 dagdelen):

Dagdeel 1:
- Intuïtie gebruiken bij kennismaken; de barometer
- Van buiten naar binnen: oogcontact, houding, innerlijk beeld
- Innerlijke beelden transformeren

- Bewust worden van lichaam als antenne voor signalen
- Begrijpen en ervaren van de werking het MiddenVeld

Dagdeel 2:
- Onderscheiden ratio/intuïtie
- Integreren buiknformatie
- Integreren hartsinformatie
- Gebruiken frequentiebewustzijn
- Ontsnappen aan verstoorde communicatie
- Oefeningen voor op de werkplek

Dagdeel 3:
- Begrip van eigen touchpoints - zwakke plekken - en die ontkrachten
- Bewustzijn van krachtsverdeling
- Intuïtie gebruiken voor het veranderen van een zwakke in een sterkere positie
- Intuïtie gebruiken voor vraagstukken als: loopbaan, doelstellingen, teamsamenstelling en synergie, krachtplekken en energielekken, positionering en introductie van concepten en producten.

Kosten: voor organisaties op aanvraag.
Data voor individuele inschrijvingen: start donderdag 19 juni (hele dag; 09.30-17.00 uur) en vrijdagmiddag 4 juli (13.00-17.00 uur); of start donderdag 18 september en vrijdagmiddag 3 oktober. Kosten € 325,- ex BTW p.p., incl. lunch op donderdag.

Locatie: Baarn.- Steve Jobs over Intuïtie
[Form inschrijfform not found!]


Nieuwste activiteiten

5b

Professionele Intuïtie

Verwikkelingen Ont-Wikkeld
Sommige patronen in je privé- of zakenleven lijken ongrijpbaar, onbevattelijk en spelen op wanneer je er het meest mee verlegen zit? Zit je met verwikkelingen privé in de familie of zakelijk in een team, op de afdeling of in de organisatie als geheel? Wil je een diepgaand inzicht in waar het vandaan komt en welke oplossingsmogelijkheden er zijn?
Kom dan naar de 1e Open Ont-Wikkelingsdag van het Opstellingen Instituut Midden-Nederland.
64 IJsberg foto
Vanuit de systeemtheorie vormen zowel een familie als een organisatie (team/afdeling) een systeem dat niet alleen bewust, maar zeker ook onbewust interacteert. De bekende ijsberg onder de waterlijn.

Opstellingen Instituut Midden-Nederland (IOMN) brengt samen met jou je vraagstuk in beeld – letterlijk - door voor de aspecten van een vraagstelling mensen of symbolen ten opzichte van elkaar 'op te stellen'.

66 poppetjes in opstellingDaarna begeleiden we de dynamiek in de opstelling om alles 'op zijn plaats te laten vallen'. Het is een bijzondere werkvorm, waarover deelnemers vaak hun verbazing uitspreken hoe exact en precies de situatie zoals die zich afspeelt weergeeft.

Door de focus verheldert het en brengt het oplossingen in beeld die op hun werkzaamheid kunnen worden getest.

Bezoek de website: http://opstellingeninstituut.nl/Aanmeldingsformulier.html

voor meer informatie en om in te schrijven.
Pak het nieuwe jaar direct goed aan!

OPSTELLINGENINSTITUUT MIDDEN NEDERLAND
Opstelling Begeleiders

wimvandamlageresolutieSandra oktober 2012
    Wim van Dam        Sandra Schouten
Systeemeffecten in teams
Een manager wordt met gejuich binnengehaald; zij zal slagen waar de 4 voorgangers faalden, want ze heeft er alles voor in huis; ervaring, dynamiek, persoonlijkheid, kennis, ambitie. Een half jaar later is het stof neergedaald en is alles bij het oude – ook deze manager is weer gefrustreerd en vermoeid.

Het is duidelijk dat er grotere krachten werken dan een individuele medewerker kan overzien en beïnvloeden.

7 bewustzijnsgebieden
Om te begrijpen hoeveel factoren inwerken op de samenwerking, bekijken we een model van de Ei van Assagioliorganisatie van het menselijk bewustzijn; het zgn. Ei van Assagioli:

1. Het lagere onbewuste. Het verleden
2. Het middelste onbewuste. Het hier en nu.
3. Het hogere onbewuste. De toekomst.
4. Het veld van bewustzijn.
5. Het persoonlijke zelf, ofwel ik.
6. Het Hogere Zelf, ons spirituele Zelf en onze bron van kwaliteiten, onze verbinding met het universum.
7. Het collectieve onbewuste. Het collectieve onbewuste is ons veld van interactie met alle andere wezens.

Alleen de bewustzijnsposities 4 en 5 worden dagelijks bewust beleefd, de rest is onbewust.
De meeste mensen reageren vanuit het verleden (1), sommige acteren vanuit het heden (2; 'mindfulness') en een enkeling creëert bewust vanuit de toekomst (3). Leiderschap is daarom zo bijzonder, omdat maar weinigen zich zo sterk met die visionaire toekomst (in 3) kunnen verbinden, dat het in het dagelijkse handelen (het middelste onbewuste; 2) wordt 'binnengehaald' én dat via het collectieve onbewuste (7) de omgeving er ook door 'geïnspireerd' raakt.

De synergie
Het zal duidelijk zijn dat het bewustzijn, ook zoals hier getekend, groter is dan het lichaam zelf. Als we het als een energetisch veld zien, wordt beeldspraak ineens veelzeggend. Zo kunnen dus twee 'eieren' elkaar raken en 'indruk op elkaar maken'. De inhoud van het ene "ei", het ene bewustzijn, kan het andere 'beïnvloeden' (de energie van het ene veld stroomt over in het andere veld). Als het vanuit een hoger veld komt, vanuit 3 of 6, spreken we van inspiratie.

Synergie komt erop neer dat de energie van bv. teamleden (in 2) in dezelfde richting stroomt; naar het doel toe, dat zich in (3) bevindt; als dit in sterke mate plaatsvindt, voelen we ons 'opgetild'. Dit kan alleen als er een helder beeld van dat doel is; de visie dient helder te zijn. Maar wat ook nodig is, is dat het lagere onbewuste (1) van het team, dat hecht aan het verleden, niet meer vol zit met tegenstromen en dood gewicht. Dat kan namelijk door die wederzijdse uitwisseling een nieuwe manager hetzelfde doen handelen als de vorige managers. Denk aan uitdrukkingen als 'trekken aan een dood paard'.

Organisatieopstellingen
Een werkvorm die de aspecten van het lagere onbewuste in het veld van bewustzijn (4) brengt, is 'organisatieopstellingen'. Doordat bewustzijnsvelden elkaar doordringen, kan een groep mensen dat bewust 'uitbeelden'. Daarmee worden tegenkrachten duidelijk zichtbaar en kunnen ze geadresseerd worden.

Opstellingen Instituut Midden-Nederland organiseert 16 januari hierover een workshop. Als u last heeft van tegenstromen, 'dode paarden' of andere tegenkrachten, dan zijn dat –en andere- interessante situaties die in deze workshop kunnen worden zichtbaar gemaakt en waar ook effectieve oplossingsrichtingen voor kunnen worden geformuleerd.

Lees meer op: www.opstellingeninstituut.nl

vrouw

Gratis testen

energdrschrijfjin

vertrouwenszelfdtest

Coaching

vrijheid vrouw

Persoonlijke resultaatverbetering

Lees verder...

Teamontwikkeling

teamfoto

Vertrouwen bouwen, resultaten halen

Lees verder...