Teamontwikkeling

team

Moed, wilskracht, vertrouwen, resultaten


Voordat een team een team is en resultaten worden behaald op een manier dat het beste wordt bereikt, is er veel gebeurd.
Teamleden hebben zich dan gecommitteerd aan het doel van het team. Iedereen weet wat hij wil bijdragen aan het team, iedereen weet wat ze aan elkaar hebben. De rollen en taken zijn helder. Er zijn afspraken gemaakt over de standaards die gehanteerd worden. En er wordt gefeest wanneer er succes wordt behaald.
Dit vraagt van eenieder een hoge mate van commitment en een sterk bewustzijn van de eigen doelen en belangen die door het team gediend worden. Deze belangen zijn de brandstof waarmee het commitment wordt aangegaan en de soms lastige momenten tóch worden opgepakt.

 


Teamontwikkeling kent dus een aantal aspecten;

  • De eigen belangen
  • De toegevoegde waarde van het team voor het individu
  • De toegevoegde waarde van het individu voor het team
  • De vaardigheden om in de afstemming daarvan beide belangen te dienen
  • Een leidinggevende die daar goed mee omgaat.

Vaak blijkt bij een niet optimaal functionerend team één van de bovengenoemde aspecten niet goed is ontwikkeld of tot stand is gekomen.
De kern van een sterk team is openheid over de individuele belangen. Protion brengt met diep inzichtgevende workshops en resultaatgerichte trainingen de teamleden tot het voeren van nieuwe, echte gesprekken. De verbinding die daaruit ontstaat vormt een solide basis voor een hecht team.