Werkwijze

werkwijze

Onze specifieke aanpak

Elk traject vraagt een specifieke aanpak

en een selectie van instrumenten en methoden. Uiteraard vangen we aan met een intakegesprek. We luisteren naar de aanleiding van de ontwikkelingsvraag, de percepties en aannames over de groeikansen van de organisatie, zijn alert op beperkende overtuigingen en geïnteresseerd in feitelijke omstandigheden. We willen weten wie de formele en informele leiders zijn en zijn erop gefocust de dynamiek en bewegingsrichting van de organisatie helder te krijgen.

De marktomstandigheden spelen mogelijk een belangrijke rol, posities van grote klanten, posities van belangrijke producten, concurrentieactiviteiten. Om de individuele positie te begrijpen moet je het geheel zien.

Na de intakefase gaan we een contract aan; en hiermee bedoelen we vooral een wederzijdse inspanningsverplichting en participatie om het traject tot een succes te maken.

De volgende elementen kunnen ingezet worden:

  • Interviews; welke verhalen worden er verteld in de organisatie?
  • Energy Drives® ; wat zijn de primaire drijfveren van management en opinion leaders?
  • Vertrouwens Vermogen-test; zijn de managers in staat vertrouwen te genereren?
  • Borgingsteam; op welke manier zorgen we ervoor dat de inspanningen vruchten blijven afwerpen?
  • Organisatieopstellingen; welke zijn de ‘stromingen onder water die de ijsberg de verkeerde kant doen opbewegen’? We maken zichtbaar wat de organisatie dwarszit.
  • Gespreksrondes, bijeenkomsten met vrijheid van meningsuiting, perspectieven, gehoord worden, mislukkingen en onzekerheden, successen. Eerlijke, confronterende gesprekken. De waarheid vertellen. Stoppen met het graven van het gat waar we in zitten.
  • Creatierondes; Willen we iets creëren? Samen? Aangaan van commitment.
  • Coaching van teams, van individuen op alle niveaus in de organisatie
  • En nog een veelheid aan andere instrumenten, die soms ook pas bedacht worden tijdens de implementatie
  • Evaluatie en verdere borging; wat zijn de resultaten, wat zijn de beloften, hoe sterk laat het commitment zich zien? Hoe versterken we de positieve tendensen?

Geïnteresseerd in een eerste vrijblijvend gesprek? Contact.