Organisatieontwikkeling

chearingCommitment en verbondenheid is alles, weerstand de sleutel. Als een organisatie haar gedrag wil veranderen, zal dat alleen gebeuren wanneer er voldoende commitment is gecreëerd.

Oud gedrag en veiligheid staan tegenover stress en onzekerheid, maar ook wenkt de belofte van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Dit zijn belangrijke ingrediënten van veranderingen.

 

Missie– en Visiebepaling

leeuw

Geef richting aan uw strategie

Borgingsteam

borging

Borgen van succes

Werkwijze

werkwijze

Onze specifieke aanpak