Time for change

PROTION houdt van duidelijkheid en openheid.
Hoewel de opbrengst belangrijker is, telt ook de investering.

Wanneer we persoonlijk contact hebben gehad, zal PROTION een definitieve offerte afgeven, met de besproken details of extra wensen van u daarin verwerkt.

PROTION bouwt zijn investeringsofferte als volgt op:

 

BASISELEMENTEN

TRAINING (maximaal 12 deelnemers per groep)

 • Voorbereiding: per dagdeel uitvoering is vaak ook een dagdeel voorbereiding nodig. Wanneer u echter meerdere groepen heeft, telt de voorbereiding slechts één keer mee.
 • Per dagdeel voorbereiding is het basistarief € 625,-, voor uitvoering € 850,-.

E-COACHING

 • Veel trainingen worden versterkt met de opvolging door e-coachings. Per training worden dan 4 e-coachings opgesteld. De investering daarvoor is € 525,-. Hiermee heeft u tot 6 maanden na de training herhalingsmomenten en leereffecten verkregen.

COACHING

 • Een coachingstraject omvat veelal 4 tot 5 sessies, afhankelijk van de thematiek en voortgang.
 • Per sessie wordt materiaal voorbereid, wordt 1½ tot maximaal 2 uur met de coachee gewerkt en er zijn telefonische contacten en overleg mogelijk. In geval dat de opdrachtgever dat wil wordt een eindconclusie geformuleerd.
 • De investering per uur is € 125,-; per sessie € 250,- tot € 300,-.

PRESENTATIES

 • Afhankelijk van het onderwerp en de voorbereiding berekent PROTION € 925,- per presentatie van maximaal drie kwartier. Dit is dan inclusief een afstemmingsgesprek, voorbereiding en uitvoering.

ORGANISATIEADVIES

Een vergoedingsindicatie is hier wat minder makkelijk. Per dagdeel ligt het in de orde van 5-700 euro, afhankelijk van de werkzaamheden (onderzoek, voorbereiding, sessies met management, verslaglegging).

Een EnergyDrives® test kost € 300,- inclusief rapportage en mondelinge toelichting.

Vaak worden bijzondere instrumenten ingezet. Soms vereist dat een toelichting van experts. Dit beïnvloedt dan ook de vergoeding.

Voor het aanvragen van meer informatie of een gesprek; klik hier.

OVERIGE KOSTEN

REISKOSTEN

 • Autokosten € 0,35 per kilometer (berekend vanaf Bunnik).
 • Andere dan autokosten worden doorberekend op basis van gemaakte kosten plus 10% facturering en administratie
  (met een maximum van € 20,-).

VERBLIJFKOSTEN

 • Doorberekening op basis van gemaakte kosten plus 10% facturering en administratie
  (met een maximum van € 20,-).
 • Meestal regelt de opdrachtgever dit rechtstreeks.

MATERIAALKOSTEN

(Bij training: deelnemersmappen, pen, notitieblok).

 • € 35,- per deelnemer.

ANNULERINGSKOSTEN

Wanneer door omstandigheden een training, coaching of organisatie-adviesopdracht komt te vervallen gelden de volgende voorwaarden:

 • Tot 2 maanden voor uitvoering: geen kosten.
 • Tussen 2 maanden en 1 maand voor uitvoering: 25% annuleringskosten van de activiteiten in de eerste 2 maanden.
 • Tussen 1 maand en 2 weken voor uitvoering : 50% annuleringskosten van de activiteiten in de eerste 2 maanden.
 • Minder dan twee weken van tevoren: 100% doorberekening van de activiteiten in de eerste 2 maanden.

Deze voorwaarden moeten wel gelden, daar het binnen de branche moeilijk is nog nieuwe invulling op korte termijn te geven aan vrijgevallen dagen. Ook gaat de voorbereiding al vaak enkele weken van tevoren van start, omdat materialen ook nog tijdig moeten worden geproduceerd, of onderzoek moet worden gedaan.
Voor het aanvragen van meer informatie of een gesprek; klik hier.