Provocatieve coaching

klaas

Helpen door uit te dagen

Bij mijn coachings maak ik ook wel gebruik van de provocatieve methode.
Hieronder volgt een toelichting.

In veel gevallen zijn de effecten van de ‘traditionele’ manier van hulpverlening en ondersteuning niet noemenswaardig. De cliënt ziet de coach of psycholoog als de oplosser van problemen en neemt weinig of geen initiatief. Bij een volgende sessie vraagt hij of zij aan de coach waar ze ook al weer mee bezig waren…

Provocatief coachen rekent radicaal af met afhankelijkheid en gebrek aan initiatief. Provocatief coachen gaat uit van de vriendschappelijke por, de rol van de hofnar die de spiegel op prettig confronterende wijze voorhoudt. Die spiegel vergroot de onhebbelijkheden van de cliënt zodanig uit, dat die als vanzelf uitroept dat het ‘zo erg niet is’, of ‘ik kan het wel!’ tussen zijn tanden doorgromt.

Er worden absurde oplossingen bedacht die het onderzoekende vermogen van de cliënt zelf aansporen, de non verbale communicatie wordt belachelijk uitvergroot waardoor kwartjes vallen, de structuur wordt weggegooid, zodat de cliënt die zelf aanbrengt.
Zijwegen leiden naar de kern, als je de ezel aan zijn staat trekt gaat ie vooruit. Door zich te verdedigen tegen de coach wordt de cliënt assertief, moet zijn belemmerende overtuigingen over zichzelf loslaten, leert ie zichzelf prijzen en genegenheid en waardering te tonen.
Na een eerste verbaasde reactie en zich op de teentjes getrapt voelen, of juist na een lach ontstaat een bijna onbedwingbare behoefte om te bewijzen dat de coach het bij het verkeerde eind had. En om congruent te worden met de eigen verdedigende reacties op de prikken en porren van de coach.
Dit alles gebeurt echter wel op een manier waarbij de coach met contact en humor, gevoelde waardering en acceptatie voor het wereldbeeld van de cliënt met groot plezier dat wereldbeeld op losse schroeven zet. Het vele lachen maakt ook dat de cliënt zijn problemen relativeert en dat de oplossing zich als logisch presenteert.

Provocatief Coachen kenmerkt zich door een sterke oproep aan de eigen wil van de cliënt.

Provocatief Coachen is realistisch en verbloemt de problemen niet, maar benoemt ze precies zoals ze zijn… om ze vervolgens nog verder uit te vergroten of te bagatelliseren. Het effect is dat er als bijna vanzelf een realistische en voor de cliënt passende houding en handelswijze ontstaat.

Tijdens de coachingssessie worden ook andere technieken ingezet, zodat er een gezonde afwisseling van uitdaging en stimulans ontstaat.